O NAS

O Nas

Fundacja „Cali Mali” powstała w roku 2015. Od tego czasu prężnie rozwija się i działa dla odbiorców z Poznania i okolic.

Prowadzi szereg działań statutowych dla Rodzin, Rodziców i oczywiście Dzieci (Całych Małych).

Zajmuje się całościowym, holistycznym podejściem do wspierania rozwoju Małego Dziecka oraz Rodziców.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu oraz wspieramy się wzajemnie z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie Poznania i okolic.

Fundacja jest organem prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Cali Mali” w Poznaniu, gdzie zapraszamy dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w wielu od 0-6 lat.

Zarząd

W skład zarządu wchodzą:

Agata Kalina – Prezes Zarządu Fundacji

 

  +48 729 277 640

  Cele Fundacji

  Celem Fundacji jest działalność z zakresu :

   

  • wczesnej interwencji terapeutycznej,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej,
  • współpraca z innymi specjalistami, takimi jak: lekarze różnych specjalności, położna, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej,
  • oferowanie holistycznej diagnozy i pomocy rodzicom i dzieciom, które wykazują zaburzenia w rozwoju, wspieranie ich w procesie terapii,
  • tworzenie transdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych,
  • propagowanie profilaktyki logopedycznej,
  • edukacja rodziców, nauczycieli, logopedów i lekarzy z zakresu wczesnej diagnozy i interwencji logopedycznej,
  • terapia zaburzeń karmienia i pobierania pokarmów.

  Darowizny

  Serdecznie zachęcamy do wsparcia Fundacji poprzez przekazanie darowizny.

  Dane do przelewu:

  Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”

  Nr konta: 36 1600 1462 1842 5355 8000 0001

  W tytule przelewu prosimy wpisać „Darowizna”.

   

   Statut Fundacji

   Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Fundacji Wspierania Rozwoju Małego Dziecka Cali Mali.

   Sprawozdania Fundacji

   Sprawozdanie za 2021 r.